Konzultační činnost

Realizujeme krátkodobé i střednědobé konzultační projekty ve spolupráci s lidmi ve vaší organizaci ve výše uvedených oblastech. Snažíme se pomáhat projektům, jejichž cílem je zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců, kvalitu firemního výstupu, nebo zavedení efektivnějších sytému řízení. Máme zkušenosti s komerčním i neziskovým sektorem.

Tyto služby jsou důležité pro společnosti, které chtějí:

 • Analyzovat / chápat finanční data
 • Vytvořit interní ekonomické směrnice
 • Vypočítat náklady na projekt
 • Vytvořit rozpočet projektu
 • Řídit své pohledávky nebo závazky
 • Řídit cash flow
 • Mapovat a optimalizovat své finanční procesy
 • Efektivně řídit procesní rizika ve společnosti

Tyto problémy ve výše zmíněných tématech mohou společnosti snadno paralyzovat. Naši konzultanti se snaží nalézt řešení, která nejméně narušují hladké fungování podniku a jsou pro zákazníky nákladově efektivnější.

Naše expertíza:

 • Nákladové účetnictví
 • Podnikové finance
 • Tvorby rozpočtů
 • Lean Six Sigma
 • Řízení rizik
 • Řízení Cash flow
 • Provozní finance
 • Řízení pohledávek
 • Projektový management
 • IT systémy v oblasti financí

“Jsme si vědomi toho, že žádná pozitivní změna nemůže být dosažena bez navázání důvěrných vztahů s klientem a zaměstnanci společnosti, protože pouze změna usnadňující práci ostatním, má smysl”

 

Kontaktujte nás