Přehled tržeb a faktury ve splatnosti

Model vizualizace je přímo propojen s účetními systémy. Na stránce tržby zobrazuje přehled tržeb po jednotlivých střediscích a na stránce faktury po splatnosti třídí faktury do tří košů období splatnosti.